User admin trong gmail cho doanh nghiệp creativevietnam có những tính năng sử dụng đặc biệt nào?


Đã bác nào sử dụng gói dịch vụ gmail cho doanh nghiệp creativevietnam chưa ạ? Nếu sử dụng thì dùng gói nào là hợp lý nhất?

Dịch vụ gmail doanh nghiệp creativevietnam có nhiều gói lắm bạn ạ. Bạn truy cập trang web gmaildoanhnghiep.com sẽ thấy có 06 gói dịch vụ đó. Như mình thì mình đang dùng gói 2000 mail không giới hạn, tốt lắm bạn ạ. Nói chung tùy thuộc vào chi phí đầu tư của gmail ten mien creativevientam doanh nghiệp và mục tiêu của doanh nghiệp mà lựa chọn nhé.


https://www.google.com/maps/place/B%C3%A1n+Gmail+T%C3%AAn+Mi%E1%BB%81n+CreativeVietnam/@21.0149444,105.8254782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x482625846d008ed6!8m2!3d21.0149444!4d105.8276669?hl=vi
#emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #creativevientam #tenmien@creativevietnam @gmailtenmiencreativevietnam @gmaildoanhnghiepcreativevientam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *